Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Ὁ Αὐτομέδων καὶ τὰ ἄλογα τοῦ ἈχιλλέωςAutomedon with the Horses of Achilles, Henri Regnault,1868    Ἡ Ποδάργη ἦταν μία ἀπὸ τὶς Άρπυιες. Ἀπὸ τὴν ἔνωσή της μὲ τὸν Ζέφυρο, ἔφερε στὸν κόσμο τὸν Ξάνθο καὶ τὸν Βαλίαν, τὰ δύο ἀθάνατα ἄλογα τοῦ Ἀχιλλέως.


«τῷ δὲ καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ζυγὸν ὠκέας ἵππους 
Ξάνθον καὶ Βαλίαν, τὼ ἄμα πνοιῇσι πετέσθην, 
τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ Ἄρπυια Ποδάγρη 
βοσκομένη λειμῶνι παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο» Ἰλ. 16, 150