Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015

Τὸ γεφύρι τῆς Πλάκας...


Γέφυρα Πλάκας, πότισμα προβάτων. Φωτ. Κατσούλης Σοφοκλῆς


     «Καλλίτερα ν εχαν πέσει τ σπίτια μας παρ τ γεφύρι»....  Μ' ατ τ φράση ο κάτοικοι τν χωριν τν Τζουμέρκων μεταφέρουν τν πόνο κα τν πίκρα καθς τ πρω τς Κυριακς, 1ης το Φλεβάρη 2015, χάθηκε να κομμάτι τς στορίας κα το πολιτισμο στ θολ νερ το ράχθου!
Τ στορικό γεφύρι τς Πλάκας παψε ν πάρχ. Μπορε ν ντεξε στ πέρασμα το χρόνου, μως δν ντεξε τν μεγάλη καταιγίδα πο χτύπησε τν περιοχ.
Δὲν εἶναι ὄμως, τὸ πρῶτο γεφύρι στὴ θέση αὐτὴ, ποὺ παρέσυρε ὁ Ἄραχθος, μὲ τὰ ὀρμητικὰ νερά του.