Δευτέρα 16 Απριλίου 2012

Ὅταν ἡ πολιτικὴ σκαρφάλωσε στὶς κορυφὲς τῶν Μετεώρων!
    Οἱ ἐκλογὲς ἀποφασίστηκαν… πλησιάζουν… θὰ ἔρθουν! Ἀναμένουμε πανέτοιμοι νὰ «μαυρίσουμε» τοὺς ὑπαίτιους τῆς κατάντιας μας! Ἡ Δημοκρατία ὅμως, πέθανε στὸν τόπο ποὺ τὴν γέννησε, σὰν μετανάστης ποὺ γύρισε νὰ πεθάνει στὸν τόπο του. 

    Πολλὰ μποροῦμε νὰ διαβάσουμε γιὰ προηγούμενες ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις, γιὰ ἀποτελέσματα καὶ ἀντιδράσεις. Ἀλλὰ νὰ σκαρφαλώσῃ ἡ πολιτικὴ στὶς κορυφὲς τῶν Μετεώρων ὅπως διαβάζουμε στὴ Νέα Ἐφημερὶς, ἀρ. φύλ. 308, 4.11.1891 δὲν ἦταν κάτι ἀναμενόμενο… 
 
« Τ Μετέωρα ν διωγμ.  

     Τὰ ἐπὶ τῆς κορυφῆς τῶν ὑποφαίων γιγαντιαίων βράχων τῶν ἐκβλαστανόντων ἐκ τῆς πεδιάδος ὑπὲρ τὴν Καλαμπάκαν ἱδρυμένα μοναστήρια ἐκηρύχθησαν ἀπὸ μηνὸς περίπου ἐν διωγμῷ

Οἱ ἐν αὐτοῖς ζῶντες ἅγιοι πατέρες ἀνέσυραν τὰς κινητὰς κλίμακας, ἀφῄρεσαν τὸ δίκτυον ἀπὸ τοῦ χονδροῦ σχοινίου, δι’ οὗ ἀνέσυρον μέχρι τῶν φωλεῶν των τοὺς περιηγητὰς καὶ ἔθηκαν αὐτοὶ ἑαυτοὺς ἐν ἀποκλεισμῷ. Καὶ τοῦτο διὰ τί νομίζετε; Διότι ἡ πολιτική, τὸ κόμμα, ἀνέβη μέχρι τῶν κορυφῶν τῶν εἰς 800 πόδας ὑψουμένων βράχων! 

Οὕτω τοὐλάχιστον διατείνονται οἱ ἅγιοι πατέρες. Λέγουσι δηλαδή, ὅτι κατέφυγον εἰς τὰ ἀνταρτικὰ ταῦτα μέτρα, διότι καταδιώκονται ὑπὸ τῶν ἰσχυόντων σήμερον πολιτικῶν τῆς ἐπαρχίας ὡς μὴ ὑποστηρίξαντες αὐτοὺς κατὰ τὰς τελευταίας ἐκλογάς».


Λέτε νὰ πιάσουμε καὶ ἐμεῖς τὶς κορυφές;

Νέα Ἐφημερίς
Ἡ φωτογραφία εἶναι τοῦ Frederic Boissonnas


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου