Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Ἡ Σφίγγα τῆς Αἴγινας   Tὸ Ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο τῆς Αἴγινας εἶναι τὸ πρῶτο Μουσεῖο τῆς Ἑλλάδος. Ἰδρύθηκε τὸ 1829 μὲ τὴ φροντίδα τοῦ Ἀ. Μουστοξύδη. Τὸ σημερινὸ κτίριο οἰκοδομήθηκε τὸ 1980 στὸν ἀρχαιολογικό χῶρο τῆς Κολώνας καὶ εἶναι δωρεὰ τοῦ Βαυαρικοῦ Συλλόγου τῶν Φίλων τοῦ Μουσείου τῆς Αἴγινας.

Τὸ Μουσεῖο φιλοξενεῖ στὸ χῶρο του, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα σημαντικὰ ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα καὶ τὴ μαρμάρινη Σφίγγα ποὺ εἶχε στηθεῖ στὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος Κολώνας πάνω σὲ ψηλὸ κίονα.  Χρονολογεῖται τὸ 470-460 π.Χ.   Ἡ Σφίγγα αὐτὴ ὕψους 0,94 μ. εἶναι κλασσικὸ ἔργο μὲ ἔντονο τὸν ἀνθρώπινο χαρακτῆρα καὶ πλαστικὴ δύναμη ποὺ εἶχε ἀποδοθεῖ στὸν μεγάλο Βοιωτὸ γλύπτη Κάλαμι. Ἔργο ἀντιπροσωπευτικὸ τῆς μεγάλης γλυπτικῆς παράδοσης τῆς Αἴγινας, ἡ ὁποία εἶχε ἀναπτύξει δικό της ἐργαστήρι ἤδη ἀπὸ τὴν πρώιμη ἀρχαικὴ ἐποχή ( Δαιδαλικὸς ρυθμός) ποὺ ἀνέδειξε σημαντικοὺς καλλιτέχνες ὅπως τὸν ΟΝΑΤΑ, ΜΙΚΩΝΑ, ΣΜΙΛΙ κ.ἄ.

Ἡ μαρμάρινη Σφίγγα βρέθηκε στὶς ἀνασκαφὲς τῆς Κολώνας ἀπὸ τὸν Γερμανὸ ἀρχαιολόγο Adolf Furtwangler, στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνα. Χάλκινο ἀντίγραφο τῆς Σφίγγας ἔχει τοποθετηθεῖ στὸν τάφο τοῦ άρχαιολόγου στὸ Α' Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν.


   Ὁ Adolf Furtwängler (1853 - 1907) γεννήθηκε στὶς 30 Ἰουνίου 1853 στὸ Φράιμπουργκ (Freiburg) τῆς Γερμανίας. Πατέρας του ἦταν ὁ Wilhelm Furtwängler, φιλόλογος τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ διευθυντὴς Γυμνασίου. Σπούδασε στὰ πανεπιστήμια τοῦ Φράιμπουργκ, τῆς Λειψίας καὶ τοῦ Μονάχου, καὶ ἀναγορεύτηκε διδάκτωρ στὸ Χάινριχ Μπροῦν τὸ 1874.

Ἦρθε στὴν Ἑλλάδα μὲ ὑποτροφία καὶ ἔλαβε μέρος σὲ ἀνασκαφὲς στὶς Μυκῆνες, στὴν ἀρχαία Ὁλυμπία καὶ στὴν Αἴγινα. Τὸ 1894 ἔγινε καθηγητὴς κλασικῆς ἀρχαιολογίας στὸ Μόναχο καὶ ταυτόχρονα διευθυντὴς τοῦ Μουσείου τῶν ἐκμαγείων κλασικῶν γλυπτῶν, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1896 διετέλεσε διευθυντὴς τῆς ἀρχαιολογικῆς συλλογῆς τοῦ Μονάχου.

Θεωρεῖται ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους Γερμανοὺς ἀρχαιολόγους. Δημοσίευσε σημαντικὲς μελέτες περὶ τῆς ἑλληνικῆς γλυπτικῆς καὶ ἀγγειογραφίας. Μὲ τὸ ἔργο του ἔθεσε τὰ θεμέλια τῆς σύγχρονης ἀξιολόγησης ἔργων τέχνης καὶ ἔρευνας. Τὸ ἔργο του Meisterwerke der griechischen Plastik ἀποτελεῖ βασικὸ ἔργο γιὰ τὴν συλλογὴ τῶν ἑλληνικῶν ἔργων τέχνης ἀκόμα καὶ σήμερα, ἐνῶ ἔχει μεταφραστεῖ καὶ κυκλοφορήσει σὲ πολλὲς γλῶσσες.

Ἀπεβίωσε στὶς 10 Ὀκτωβρίου 1907 στὴν Ἀθήνα καὶ τάφηκε στὸ Α' Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν.Ὁ τάφος τοῦ Γερμανοῦ ἀρχαιολόγου Adolf Furtwängler μὲ τὸ χάλκινο ἀντίγραφο τῆς Σφίγγας, στὸ Α' Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν.Τ ἔργο του Adolf Furtwängler  «Meisterwerke der griechischen Plastik», μπορετε ν τ δετε ἢ νὰ τὸ διαβάσετε, στν Βιβλιοθήκη τς Χαϊδελβέργης  
Μόλις ἀνοίξει ἡ σελίδα, κλὶκ στὴν εἰκόνα.

Οἱ πληροφορίες πάρθηκαν ἀπὸ:  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου