Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

25 Μαΐου 1905. Οἱ Τοῦρκοι σκοτώνουν τὸν Μακεδονομάχο Ἰ. Καλογεράκη.


Τὴν ἄνοιξη τοῦ 1905 ἄρχισαν νὰ καταφθάνουν στὴ Μακεδονία, καινούργια ἀνταρτικὰ σώματα ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη πατρίδα...Περιοχὴ Φλώρινας, 1910


   Τὸ πρῶτο σῶμα ποὺ ἔφτασε στὴν περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας ἦταν τὸ ἰσχυρὸ σῶμα τοῦ λοχαγοῦ Νικοστράτου Καλομενόπουλου (καπετάν Νίδας) καὶ ἀκολούθησαν σχεδὸν ταυτόχρονα τὰ σώματα τοῦ Γεωργίου Κατεχάκη, ποὺ ξαναερχόταν γιὰ δεύτερη φορὰ στὴ Μακεδονία, τοῦ Πέτρου Μάνου, τοῦ Δικώνυμου (καπετὰν Μακρῆς), τοῦ Παύλου Γύπαρη καὶ τοῦ Ἰωάννη Καραβίτη. Ἐν συνεχείᾳ εἶχαν συγκροτηθῆ καὶ δροῦσαν στὸ βιλαέτι Μοναστηρίου καὶ ἄλλα σώματα, μικροτέρας δυνάμεως, ὅπως τοῦ Δημητρίου Νταλίπη, τῶν ὁπλαρχηγῶν τοῦ σώματος Βάρδα, Μιχαὴλ Τσόντου καὶ Ἐμμανουὴλ Σκουντρῆ, καὶ τῶν Νικόλα Τσιολάκη, Λάκη Πύρζα, Λούκα Κόκκινου, Κωνσταντίνου Ντόγρη, Παύλου Νεράντζη, Ἠλία Φαρμάκη, τοῦ λοχία Ἐμμανουὴλ Σωτηριάδη, τοῦ Στέφου Γρηγορίου, τοῦ ἀνθυπολοχαγοῦ Λυμπεροπούλου καὶ τοῦ Ἰωάννη Καλογεράκη.

   Λόγῳ πληροφοριῶν ὅτι στὴ Δυτικὴ Μακεδονία εἶχαν φθάσει ἀπὸ τὴ Βουλγαρία οἱ συμμορίες τοῦ Μιχαήλωφ, Ποπώφ καὶ Τσακαλάρωφ, δυνάμεως ἑξῆντα ἀνδρῶν ἡ κάθε μία, ὁ ἀρχηγὸς Βάρδας ἐνίσχυσε τὸ σῶμα τοῦ καπετὰν Μακρῆ μὲ τὸ ἐξ ἐντοπίων ἀνταρτῶν σῶμα τοῦ καπετὰν Φιλώτα, δυνάμεως 13 ἀνδρῶν καὶ μὲ τὸ ἰσάριθμο σῶμα τοῦ Καλογεράκη.

   Στὶς 25 Μαΐου τοῦ 1905 τὰ σώματα Μακρῆ καὶ Φιλώτα ἐνήργησαν ἐναντίον τῆς ἰσχυρῆς συμμορίας τοῦ Μήτρου Βλάχου, δυνάμεως 35 κομιτατζήδων, στὴν περιοχὴ Περικοπῆς, κατὰ δὲ τὴν μάχη ποὺ ἐπακολούθησε μεταξὺ τῶν ἀπωλειῶν τῶν κομιτατζήδων περιλαμβανόταν καὶ ἕνας Βούλγαρος ἀξιωματικός.

   Τὸ ὀλιγάριθμο σῶμα τοῦ Καλογεράκη, ποὺ εἶχε παραμείνει γιὰ ἀσφάλεια στὴν Δροσοπηγή, κινήθηκε πρὸς τὴν περιοχὴ τοῦ χωριοῦ Ἀετὸς καὶ ἔστησε ἐνέδρα, προκειμένου νὰ προσβάλῃ βουλγαρικὴ συμμορία, ποὺ σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἐπρόκειτο νὰ περάσῃ ἀπὸ ἐκεῖ. Ἡ παρουσία τοῦ σώματος προδόθηκε στὶς τουρκικὲς ἀρχὲς καὶ ἀπόσπασμα τουρκικοῦ στρατοῦ, ποὺ κινήθηκε ἀπὸ τὸ Ἀμύνταιο, τὸ προσέβαλε ξαφνικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκοτωθῇ ὁ Ἰωάννης Καλογεράκης καὶ δύο ἀντάρτες. Οἱ ὑπόλοιποι ἄνδρες διέφυγαν καὶ ἐντάχθηκαν στὸ σῶμα τοῦ καπετὰν Μακρῆ…

Χλόη

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» ΠΑΥΛΟΥ Λ. ΤΣΑΜΗ, Ε.Μ.Σ., σελ. 239, 261

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου