Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Στὴν Κρήτη τὸ ἀρχαιότερο λαγωνικὸ τῆς Εὐρώπης...Βοσκοὶ σκαρφαλώνουν στὸν Ψηλορείτη, 1950. Φωτογραφία τοῦ Γάλλου Claude Dervenn


   Οἱ Κρῆτες βοσκοὶ ἐδῶ καὶ αἰῶνες διαφεντεύουν τὴ γενέτειρα τοῦ Δία καὶ τὰ ὀροπέδια τοῦ Ψηλορείτη. Πιστός τους σύντροφος, ὁ Κρητικὸς Ἰχνηλάτης, μία μοναδικὴ ράτσα πρωτόγονου λαγωνικοῦ σκύλου, τοῦ ὁποίου οἱ ρίζες χάνονται στὰ βάθη τῶν μινωικῶν χρόνων. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὑπάρχουν εὐρήματα καὶ ἀπεικονίσεις τέτοιων σκύλων ἀπὸ τὸ 2500 π. Χ. καὶ θεωρεῖται μία ἀπὸ τὶς παλαιότερες κυνηγητικὲς ράτσες στὴν Εὐρώπη.

   Ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχή, ὁ Kρητικὸς Ἰχνηλάτης, λόγῳ τῆς νησιωτικῆς ἀπομόνωσης του δὲν ἦταν γνωστὸς στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, συνεπῶς ἐλάχιστες εἶναι οἱ ἀναφορές του στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα. Πρῶτος ὁ Ξενοφών σημειώνει γιὰ τὴν φυλὴ αὐτὴ στὸν «Kυνηγετικό» του: «Πρὸς δε τὸν ἦν τὸν ἄγριων κέκτησθε κύνας Ἰνδικάς, Kρητικάς, Λοκρίδας, Λάκαινας, ἄρκυς, ἀκόντια (κεφ.χ)». 

   Ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα ἀπὸ τὴν Μινωικὴ ἐποχὴ ποὺ φέρουν ἀπεικονίσεις τοῦ σκύλου παρουσιάζουν ίδιαίτερο ένδιαφέρον, ὅπως μία πυξίδα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν Ζάκρο καὶ ἕνα πώμα πυξίδας ἀπὸ τ[ο Μόχλο ἡ ὁποία ἔχει γιὰ λαβὴ ἀνάγλυφη μορφὴ ξαπλωμένου σκύλου. Ἡ ἀπεικόνιση αὐτὴ μᾶς δίνει τὰ γενικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ σκυλιοῦ ποὺ ζοῦσε στὴν Kρήτη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 2700 καὶ 2500 π.X.. Σῶμα ἐπίμηκες, κεφάλι μακρὺ μὲ λεπτὸ ρύγχος, αὐτιὰ μικρὰ συνήθως ὄρθια ἀλλὰ πολλὲς φορὲς γυρισμένα πρὸς τὰ πίσω, μέση λεπτὴ μὲ μακτιὰ καὶ λεπτά σκέλη, οὐρὰ μακριὰ χοντρή, συχνὰ γυρισμένη πρὸς τὰ πάνω. 

   Ὁ ἴδιος τύπος σκύλου πρέπει νὰ ζοῦσε στὴν Kρήτη καὶ στὴν πρώιμη γεωμετρικὴ περίοδο (900-650 π.X), ἂν κρίνουμε ἀπὸ σχετικὴ ἀπεικόνιση σὲ χάλκινο ἔλασμα ποὺ βρέθηκε στὸ Ἰδαῖο Ἄντρο καὶ φυλάσσεται στὸ ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο τοῦ Ἡρακλείου. Ἡ δυτικὴ Κρήτη καὶ κυρίως ἡ περιοχὴ τῆς Κυδωνιᾶς (τῶν σημερινῶν Χανίων) φημιζόταν γιὰ τὴν παραγωγὴ γνήσιων κρητικῶν σκύλων. Λέγεται μάλιστα ὅτι ὁ Κύδων, ὁ ἰδρυτὴς τῆς πόλεως, εἶχε ἀνατραφεῖ ἀπὸ μία Κρητικὴ σκύλα.
Ἀργυρὴ δραχμὴ Κυδωνίας, Κρήτη, περίπου 320 -280 π.Χ. Ὁ Κύδων, ἰδρυτὴς τῆς Κυδωνίας, θηλάζει μία Κρητικὴ σκύλα.   Ἂν καὶ πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ὁ πληθυσμός του εἶχε μειωθεῖ δραματικὰ καὶ κινδύνευε μὲ ἀφανισμό, σήμερα μετὰ ἀπὸ προσπάθειες χρόνων, φαίνεται ὅτι ὁ κρητικὸς λαγωνικὸς σκύλος ἐπανακάμπτει.

***

Πληροφορίες - πηγές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου