Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Κρῆτες στὴν Μακεδονία

   Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1903, φτάνουν στὴν Μακεδονία οἱ Εὐθύμιος Καούδης, Γεώργιος Δικώνυμος Μακρῆς, Λαμπρινὸς, Σκουντρῆς, Βρανᾶς, Περάκης, Μπονάτος, Ζουρίδης, Σεϊμένης, ὅλοι Κρητικοί καὶ μάλιστα Σφακιανοί. Τοὺς ἔστελνε ὁ Παῦλος Μελᾶς. 

   Ἦταν οἱ πρῶτοι Κρητικοὶ ποὺ ἄνοιξαν τὸ δρόμο πρὸς τὴ Μακεδονία, ἕνα δρόμο ποτισμένο μὲ τόσο κρητικὸ αἷμα. Ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι τοῦ βουνοῦ, ποὺ θὰ εἶχαν θολὴ καὶ ἀόριστη ἰδέα γιὰ τὴ Μακεδονία καὶ τὰ ζητήματά της. Ἴσως μερικοὶ δὲν ἤξεραν κὰν ποῦ βρισκόταν. Τοὺς εἶπαν ὅτι κάπου μακριὰ στὴ Μακεδονία γινόταν ἕνας παράξενος καὶ ἰδιότυπος πατριωτικὸς πόλεμος, ποὺ χρειαζόταν ἄνδρες γενναίους καὶ ἀποφασιστικούς. Καὶ ἔτρεξαν. Τοὺς ἔσπρωξε ἡ ὁρμὴ μιᾶς πολεμικῆς ράτσας καὶ ἡ παράδοση ἀτέλειωτων ἐπαναστάσεων καὶ πατριωτικῶν ἀγώνων.

   Ἀκολούθησε ἔπειτα ἡ λαμπρὴ σταυροφορία ποὺ ἔριξε μὲ ἀλεπάλληλα κύματα τὰ παιδιὰ τοῦ ὡραίου νησιοῦ στὰ ἄγρια μακεδονικὰ βουνά, τὰ ἀχόρταγα σὲ αἷμα, ὅπως ἄλλωστε ὁ κρητικὸς Μινώταυρος. Εἶχαν πολεμήσει Μακεδόνες στὴν Κρήτη τὸ 1826, τὸ 1844, τὸ 1866. Τώρα ἡ Κρήτη ἀνταπέδιδε πολλαπλάσια τὴ βοήθεια καὶ θυσία τους.

(Μακεδονικὸς Ἀγὼν καὶ Νεώτερη Μακεδονικὴ Ἱστορία, Γ. Μόδη, Ε.Μ.Σ., σ. 178)


***********


   Στὴν εἰκόνα βλέπουμε ὁλόσωμη ἀναμνηστική φωτογραφία ἑνὸς ἀγωνιστὴ ἀπὸ τὴν Κρήτη, ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων. Ἡ φωτογραφία ἔχει τραβηχτεῖ σὲ ἐσωτερικό χῶρο φωτογραφείου. Ὁ φωτογραφιζόμενος ἔχει τοποθετηθεῖ μπροστὰ ἀπὸ παραβᾶν καὶ ἐν μέσῳ ἀντικειμένων ποὺ ἀναπαριστοῦν στοιχεῖα τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικὴ ἡ ἑλληνικὴ σημαία, ἀλλὰ καὶ τὸ θέμα τοῦ γραμματοσήμου, τὸ ὁποῖο ἀπεικονίζει ἕναν ἀετὸ ποὺ κρατάει στὸ στόμα του ἕνα φίδι.

   Ἡ κάτω πλευρὰ τοῦ ἐπιστολικοῦ δελταρίου, φέρει τίτλο στὰ ἑλληνικὰ καὶ γαλλικὰ «Ἕλλην ἀντάρτης ὡπλησμένος (sic) μὲ λάφυρα βουλγάρων» καὶ «Insurge Hellene arme de fusils saisis des ennemis bulgares». Στὴν πάνω δεξιὰ γωνία φέρει γραμματόσημο τῶν ἑλληνικῶν ταχυδρομείων, ἀπὸ τὴν περίοδο τῶν βαλκανικῶν πολέμων, χρώματος κόκκινου, ἀξίας 2 λεπτῶν, μὲ σφραγίδα ἀπὸ τὸ ταχυδρομείο στὸ λιμάνι τοῦ Μούδρου στὴ Λῆμνο.
Φέρει ἀραβίδα Μάνλιχερ Μ 1895. Στὴ μέση του φέρει πιστόλι ποὺ δὲ διακρίνεται.

(Εἰκόνα καὶ πληροφορίες εἰκόνας © Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου