Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

Ἱστορικὲς ἀναφορὲς γιὰ τὴ Μακεδονία!

An historical map of the Roman Empire and the neighboring Barbarous nations... / by Monsieur William Del Isle ; printed for H. Moll, 1709


Μακεδονία ξακουστὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα…

   Ὁ Γεωγράφος Μελέτιος (Μελέτιος Μήτρου, μητροπολίτης Ἀθηνῶν [Ἰωάννινα 1661- Κωνσταντινούπολη, 1714]) στὸ ἒργο του «ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ», Τόμος Β’, Βενετία 1807, γράφει:

   Ὁ Λαόνικος Χαλκοκονδύλης (Ἀθήνα 1423- Ἰταλία 1490) Ἓλληνας ἱστορικὸς τοῦ 15ου αἰ. στὸ βιβλίο του «Laonici Chalcocondylae Atheniensis historiarum libri decem», ἒκδοση τοῦ Weber, τὸ 1843, γράφει:   Ὁ Φιλιππίδης Δανιήλ [Μηλιές Πηλίου , 1750/55– Βεσσαραβία, 1832], συγγραφέας καὶ δάσκαλος θετικῶν ἐπιστημῶν καὶ φιλοσοφίας στὶς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες, στὸ ἒργο του «Γεωγραφία Νεωτερική», Βιέννη, 1791, γράφει:

~~~

   Οἱ βόρειοι γείτονὲς μας καὶ ἡ ἀλυτρωτικὴ προπαγάνδα τους πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστοῦν καὶ νὰ ληφθοῦν ὡς  ἀπειλὴ. Ὁποιαδήποτε ὑποχωρητικότητα ἢ ἀμέλεια ἀπὸ Ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ἐγκυμονεῖ κινδύνους... 

Ὁλόκληρος ὁ χάρτης στὸ  vacani.icc.cat
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου