Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012

Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας Μακεδόνων, 1903.
   Ἑκατὸ καὶ πλέον χρόνια ἔχουν περάσει, ἡ Μακεδονία μας ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὸν τουρκικὸζυγό, ἀλλὰ τὰ σλαβικὰ δολοφονικὰ κομιτάτα ἂν καὶ ἄλλαξαν πρόσωπο καὶ τακτική, δὲν ξέχασαν ποτὲ τὶς βλέψεις τους γιὰ  τὴν Ἑλληνικὴ Γῆ! Ἀκούραστα κατασκευάζουν τὶς μυθοπλασίες τους καὶ ἀσύστολα προπαγανδίζουν τὴν δῆθεν Μακεδονικὴ καταγωγή τους.

   Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, τότε καὶ τώρα, ἀποῦσα! Τὸ βάρος, τότε καὶ τώρα, στοὺς ὥμους τῶν πολιτῶν καὶ τῶν Μακεδονικῶν Συλλόγων ποὺ ἀκούραστα διαμαρτύρονται, προφορικῶς καὶ γραπτῶς, καὶ ἀντιτίθενται σὲ κάθε καινούργια πρόκληση ποὺ ὑφίσταται ὁ Ἑλληνισμὸς ἀπὸ τοὺς πανσλαβιστὲς καὶ τοὺς ὑποστηρικτές τους!

Ἒτσι καὶ τότε, τὴν Πέμπτη 21 Αὐγούστου τοῦ 1903, διαβάζουμε στὴν ἐφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ», τὴν γραπτὴ διαμαρτυρία πρὸς τὸν Κεντρικὸ Μακεδονικὸ Σύλλογο γιὰ ἄρθρο τῆς γαλλικῆς ἐφημερὶδος «Πρωΐα»…Ὅπλα Μακεδονομάχων καὶ λάφυρα Βούλγαρων καὶ Τούρκων ποὺ περιῆλθαν στὴν κατοχὴ τῶν Ἑλλήνων Ἀγωνιστῶν. Μουσεῖο Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος, Θεσσαλονίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου