Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

Τὸ Βυζαντινὸ κάστρο Ἐμπύθιον στὸν Ἔβρο...
 

    Τὸ κάστρο τοῦ Πυθίου ἢ κατὰ τοὺς Βυζαντινοὺς «Ἐμπύθιον», εἶναι κτισμένο στὴν ἀπόληξη τῆς ὀροσειρᾶς τῆς ἀνατολικῆς Ροδόπης, πρὸς τὴν παραποτάμια πεδιάδα τοῦ Ἔβρου ποταμοῦ. Βρίσκεται στὸν σύγχρονο οἰκισμὸ τοῦ Πυθίου, σὲ ἀπόσταση 15 χλμ. βόρεια ἀπὸ τὸ Διδυμότειχο.  Χτίστηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰῶνος μ.Χ. ἀπὸ τὸν Ἰωάννη ΣΤ' Καντακουζηνό καὶ ἀποτέλεσε τὸ προσωπικό του ἀπόρθητο καταφύγιο στὶς ἐμφύλιες διαμάχες τῆς αὐτοκρατορίας. «Ἦν γάρ κρατερώτατον τὸ φρούριον ἐκ τῶν τοιχῶν τῆς κατασκευῆς» ἀνέφερε χαρακτηριστικά.
     Τὸ κάστρο ὑπέκυψε στὶς ἐπιχειρήσεις τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων κατὰ τὴν προέλασή τους πρὸς τὴν Θράκη. Μετὰ τὸν παροπλισμό του ἀναπτύχθηκε γύρω ἕνας οἰκισμός, γνωστὸς μὲ τὸ ὄνομα Καλελὶ Μπουργκᾶζ. Κατὰ τοὺς χρόνους τῆς ἐπαναστάσεως, στὸ χωριὸ ἐτάφη ὁ πατριάρχης Κύριλλος ΣΤ΄, ὁ ὁποῖος ἀπαγχονίστηκε στὴν Ἀδριανούπολη τὸ 1821.

     Σήμερα τὸ κάστρο θεωρεῖται ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα διατηρηθέντα δείγματα Βυζαντινῆς Στρατιωτικῆς ἀρχιτεκτονικῆς.


30 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ» 

    Ἡ παράσταση στὸν θυρεὸ τῆς Ταξιαρχίας ἀπεικονίζει τὸ Βυζαντινὸ κάστρο «Ἐμπύθιον» καὶ ἕνα Τεθωρακισμένο Ὄχημα Μεταφορᾶς Προσωπικοῦ συμβολίζοντας τὸν χῶρο ποὺ ὑπερασπίζεται ἡ Ταξιαρχία καὶ τὴ μηχανοκίνησή της. Τὸ ρητὸ «Ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος» (Θὰ ὑπερασπίσῳ ἀκόμη καὶ μόνος) περιέχεται στὸν Ἱερὸν Ὄρκον τῶν ἐφήβων Ἀθηναίων: 

«ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ ΟΠΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ, ΟΥΔ’ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΩ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΝ ΟΥΤΩ ΑΝ ΣΤΟΙΧΙΣΩ. ΑΜΥΝΩ ΔΕ ΥΠΕΡ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ». 
Τὸ ρητὸ ὑποδηλώνει τὴν ἀπόφαση τῆς Ταξιαρχίας νὰ ὑπερασπισθῇ, ἐάν χρειασθῇ καὶ μόνη της τὴν περιοχὴ εὐθύνη της, ἐνάντια σὲ κάθε παραβίαση.

    Ἡ ἐπωνυμία «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ» δόθηκε στὴν Ταξιαρχία πρὸς τιμὴν τῆς δράσης της κατὰ τὸν Ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο 1940-1941, τοῦ 30ου Συντάγματος Πεζικοῦ τὸ ὁποῖο πολέμησε καὶ δοξάσθηκε μαχόμενο σκληρᾷ ἰδιαίτερα στὸν ποταμὸ «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ» τῆς Β. Ἠπείρου.Κάστρο Πυθίου ἢ Ἐμπύθιον
Τοποθεσία: Πύθιο Ἔβρου, Ἔβρος
Υψόμετρο: ≈ 20 μ.
Διαδρομὴ πρὸς τὸ Κάστρο: Ὁδικῶς & Πεζῆ. Τὸ κάστρο βρίσκεται σὲ ὕψωμα στὴν ἄκρη τοῦ Πυθίου. Τὸ χωριὸ εἶναι 7 χιλιόμετρα ἀνατολικὰ ἀπὸ τὸν κόμβο Σοφικοῦ, ποὺ βρίσκεται στὰ μισὰ τῆς διαδρομῆς Διδυμοτείχου - Ὀρεστιάδος. Σημειωτέον ὅτι τὸ Πύθιο εἶναι καὶ σιδηροδρομικὸς κόμβος.
Εἴσοδος στὸ Κάστρο: Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη ἀλλὰ κατόπιν συνεννοήσεως δεδομένου ὅτι τὸ κάστρο εἶναι περιφραγμένο καὶ συνήθως κλειδωμένο.Πληροφορίες ἀπὸ

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1607
- Ἐνημερωτικὸς ὁδηγὸς φρουρᾶς Διδυμοτείχου
- Εἰκόνα θυρεοῦ Ταξιαρχίας -->  http://en.wikipedia.org
- Φωτογραφία κάστρου 1 --> https://www.visitthraki.gr
- Φωτογραφία κάστρου 2 -->  http://didymoteicho.net/
1 σχόλιο: