Κυριακή 9 Μαΐου 2021

Ἡ Βόρειος Ἑλλάδα ὑπὸ Βουλγαρικὴν κατοχὴν (1941 – 1944)  Οἱ Βούλγαροι δὲν ἔλαβαν οὐδεμίαν πρόνοιαν νὰ τηρήσουν τὰ προσχήματα καὶ νὰ ἀποκρύψουν τὶς ἐχθρικές τους διαθέσεις ἔναντι τοῦ πληθυσμοῦ σὲ Μακεδονία καὶ Θράκη. 


   Μὲ τὴν ἐγκατάσταση τῆς βουλγαρικῆς διοικήσεως, εἰδοποιήθησαν οἱ Ἕλληνες μητροπολίτες ὅτι πρέπει νὰ διατάξουν τὴν ἄμεσον ἐξάλειψιν τῶν ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν ἀπὸ τοὺς ναοὺς καὶ νὰ μνημονεύουν κατὰ τὶς θεῖες λειτουργίες τὸν βασιλέα Βόριδα καὶ τὸν βούλγαρο ἔξαρχο. Καὶ ἀπὸ τὴν ἐπομένη κι ὅλας ἡμέρα, ἐτέθησαν σὲ ἐφαρμογὴ ὅλα τὰ μέτρα καταργήσεως τῆς ἐλευθερίας, τῆς θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς συνειδήσεως τοῦ πληθυσμοῦ:

1.  Ἐπεβλήθη ἡ χρησιμοποίησις τῆς βουλγαρικῆς γλώσσης στὶς ἐπιγραφὲς τῶν καταστημάτων.

2.  Καθωρίσθη ὡς μοναδικὴ γλῶσσα συνεννοήσεως μὲ τὶς ἀρχὲς, ἡ βουλγαρική, ἂν καὶ τὸ 95% τουλάχιστον τῶν κατοίκων δὲν γνώριζαν οὔτε λέξη βουλγαρικά.

3.  Ἔκλεισαν ὅλα τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, γιὰ νὰ λειτουργήσουν βουλγαρικά, μὲ τὴν ἄφιξη τῶν βούλγαρων δασκάλων.

4.  Ἐπεβλήθη ἡ τέλεσις τῆς θείας λειτουργίας ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο στὰ βουλγαρικά, μὲ λειτουργοὺς μόνο βούλγαρους κληρικούς.

5.  Διετάχθη, οἱ οἰκίες καὶ τὰ καταστήματα νὰ ἐφοδιασθοῦν μὲ βουλγαρικὲς σημαῖες τὸ ταχύτερον.

6.  Ἀφαιρέθησαν ὅλες οἱ ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς τῶν ὁδῶν καὶ δόθησαν στοὺς δρόμους βουλγαρικὲς ὀνομασίες.

Οι βούλγαροι θεωροῦσαν σίγουρη τὴν μόνιμη παραμονή τους στὸν χῶρο μας.


***


- Οἱ πληροφορίες προέρχονται ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀθαν. Χρυσοχόου (Ἀπόστρατου Ὑποστρατήγου), «Η ΚΑΤΟΧΗ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ , ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ», Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1951

- Ἡ φωτογραφία προέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίο «Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΝ ΘΡΑΚΗΝ, 1941-1944», ΑΘΗΝΑΙ 1945.


Χλόη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου