Κυριακή 9 Μαΐου 2021

Κῶς 1943!


 

   Μετὰ τὴν συνθηκολόγηση τῆς Ἰταλίας στὶς 8 Σεπτεμβρίου 1943, ὁ φόβος ἀντιποίνων ἀπὸ πλευρᾶς τῶν Γερμανῶν, ἦταν διάχυτος στὶς τάξεις τῶν 4.000 περίπου ἀνδρῶν τῆς ἰταλικῆς φρουρᾶς τῆς Κῶ.


   Οἱ Γερμανοὶ, ἄρχισαν νὰ βομβαρδίζουν ἀπὸ τὴν ἐπομένη τῆς συνθηκολόγησης τῶν Ἰταλῶν ὅλους τοὺς στρατιωτικοὺς στόχους τῆς Κῶ, παράλληλα δε μὲ προκηρύξεις ἐνημέρωναν τοὺς Ἰταλοὺς ὅτι σὲ περίπτωση συνεργασίας θὰ θεωρηθοῦν σύντροφοι καὶ σύμμαχοι ἐνῷ σὲ περίπτωση ποὺ παραδοθοῦν θὰ θεωρηθοῦν αἰχμάλωτοι πολέμου. Σὲ περίπτωση ὄμως ένοπλης ἀντίστασης αὐτόματα θὰ καταδικαστοῦν γιὰ ἐσχάτη προδοσία καὶ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται. Οἱ Ἰταλοί, πεπεισμένοι ὅτι ἡ παρουσία 1.600 περίπου Βρετανών μὲ μία ὑπολογίσιμη δύναμη ἀεροσκαφῶν στὸ νησί ἀλλὰ καὶ ἡ πτώση τῆς γερμανικῆς στρατιωτικῆς ἰσχύος, θὰ καθιστοῦσε δύσκολο τὸ ἐγχείρημα τῶν Γερμανῶν νὰ καταλάβουν τὰ νησιὰ ποὺ ἔδρευε ἰταλικὴ φρουρά καὶ ἀγνοῶντας τὰ τελεσίγραφα τῶν Γερμανῶν, ἐτοιμάσθηκαν γιὰ μάχη.

   Στὶς 3 Ὀκτωβρίου 1943 οἱ Γερμανοὶ ἔκαναν αἰφνιδιαστικὴ ἀπόβαση σὲ τρία σημεῖα ταυτόχρονα στὴν Κῶ καὶ κατάφεραν νὰ καταλάβουν ὁλόκληρο τὸ νησί μέσα σὲ μία μέρα, αἰχμαλωτίζοντας 3.145 Ἰταλοὺς καὶ 1.388 Βρετανούς. Ὁ Γερμανὸς διοικητὴς Φρίντριχ Μύλλερ όρισε ἔκτακτο στρατοδικεῖο μεταξύ 5-6 Ὀκτωβρίου στὸ ὁποῖο καταδικάσθηκαν καὶ ἐκτελέστηκαν μυστικά, 103 Ἰταλοὶ ἀξιωματικοί οἱ ὁποῖοι θάφτηκαν σὲ ὁμαδικοὺς τάφους στὴν περιοχὴ Τσιφλίκα.


***


Φωτογραφία:  Ὀκτώβρης 1943. Γερμανὸς στρατιώτης ἐκτοξεύει φωτοβολίδα μὲ Leuchtpistole LeuP 42 γιὰ νὰ δώσῃ τὴ θέση τῆς μονάδας του, στὴν Κῶ. Στὸ βάθος διακρίνεται μία ἐκκλησία καὶ ἕνα τζαμί. National Digital Archives, Poland (2-604) https://audiovis.nac.gov.pl/.../deae50f3368d21ca1eabb74a.../

Ἡ λήψη εἶναι τοῦ πολεμικοῦ ἀνταποκριτῆ Rob. A. E. Bauer καὶ προέρχεται ἀπὸ σύνολο φωτογραφικῶν λήψεων ποὺ δημοσιεύτηκαν στὸ προπαγανδιστικὸ περιοδικὸ "Der Adler" ("Sturm auf Kos", Der Adler, τ. 23, Βερολίνο, 9 Νοεμβρίου 1943).

Οἱ πληροφορίες προέρχονται ἀπὸ --> http://www.ert.gr/.../sfagi-ton-italon-stin-ko-apo-tous.../

Γιὰ τὸ Leuchtpistole 42 μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ: https://en.wikipedia.org/wiki/Leuchtpistole_42


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου