Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

Ἐντυπώσεις ἐξ Ἑλλάδος...!

Πόσα πράγματα ἒχουν ἀλλάξει στὴν Ἑλλάδα καὶ πόσα ἒχουν παραμείνει ἲδια… ἢ καὶ χειρότερα; Ἂς διαβάσουμε τὶς ἐντυπώσεις Γερμανοῦ δημοσιογράφου ποὺ ἐπισκέφτηκε τὴν χώρα μας... τὸ 1903!


 Νέον στυ, ρ. φύλ. 445, 04.03.1903

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

[π τς ντυπώσεις το Γερμανο δημοσιογράφου Στάϊγγερ μεταφέρομεν κα τ ξς:]

   Ο σύγχρονοι λληνες ενε κληρονόμοι χι μόνον μεγάλου νόματος λλ κα μεγάλων ργων. χει κα τν μέσως λικν ψιν της μεγάλη κληρονομία. Καθ’ λα μάλιστα τ φαινόμενα, κρυμμένος ατς θησαυρς δν ξηντλήθη μ τς ρχαιολογικς νασκαφς κα προτο ποδώσ π τ σπλάγχνα της νδοξος γ ,τι μεγαλοφυς κρύπτ ρχισε ν συνεισφέρ κα θάλασσα, κα παρουσίασεν πυθμν τν ντικυθήρων τ ριστουργήματα τς ρχαίας τέχνης. 
λλς π τν ποψιν ταύτην ενε πλουσιωτέρα κληρονόμος λων τν χωρν τς γς. Κρμα τι δν το λιγώτερον σπάταλος κα τι δν κατώρθωσε ν κερδίση ,τι εχεν ες τν διάθεσίν της.

   Κα ες τς νασκαφς ναφαίνεται πάλιν πίδρασις τς Γερμανικς πιστήμης. Τς σπουδαιοτέρας τν ρχαιολογικν νασκαφν νήργησαν Γερμανο ρχαιολόγοι. π τς κροπόλεως κα τς λυμπίας μέχρι τς Δήλου κα τς Αγίνης α νασκαφα νηργήθησαν π τν διεύθυνσιν Γερμανν ρχαιολόγων δοξασθέντων π τς ργασίας ατάς. Σήμερον κόμη ξακολουθε ες τν λλάδα γερμανικ πιστήμη τ ποκαλυπτικν ργον της, χουσα ντιπρόσωπον σοφν ρχαιολόγον, τν κ. Δαρπφελδ. (Σμ. Βέβαια, πανταχοῦ παρόντες… σὰν τὰ ἀγαθὰ μερμύγκια, ἒσκαβαν καὶ κουβαλοῦσαν τοὺς ἀρχαίους «σπόρους» στὶς φωλιές τους! )
κτ δέκα κόμη ενε τ νδεικνυόμενα μέρη πρς νέργειαν νέων νασκαφν. Δν γεννται μως καμμία μφιβολία, τι κα λόκληρον τν εκοστν αἰῶνα δν θ ξαντληθον ο θησαυρο ατο το λληνικο δάφους.

***

   Ο λληνες ενε καλο οκοκυραοι, λλ δν ενε καλο πολιτικοί. ρετή των ενε τιμιότης, προτέρημα ρνητικν μως διαμφισβητηθν κα ατ τολάχιστον ες ρισμένας τινς περιστάσεις.  (Σμ. Ἡ ἀρετή των εἶνε ἡ τιμιότης;;;;  Αὐτὸ ἒχει σίγουρα ἀλλάξει…)
Τ πολίτευμα ενε συνταγματικόν, κτείνονται μως π τοσοτον α συνταγματικα λευθερίαι στε τ λληνικν σύνταγμα ενε τ μεταίχμιον τς κράτου δημοκρατίας κα το συνταγματικο πολιτεύματος τν χωρν τς πειρωτικς Ερώπης.

   Μία μόνον Βουλ πάρχει ντς τς ποίας δν δύναται οδ’ π ραν ν ργασθ κυβέρνησις χωρς σχυρν πλειονοψηφίαν. (Σμ. ......) Τ σερβικν σύνταγμα ναγνωρίζει τολάχιστον ες τν βασιλέα τ δικαίωμα διορισμο ριθμο τινος βουλευτν. Καμμία παρομοία διάταξις δν πάρχει ες τ λληνικν Σύνταγμα. πεναντίας Βασιλες ενε ποχρεωμένος ν καλ ες τν ρχν τ πλειονοψηφον κόμμα, τ δικαίωμα δ τς παύσεως τν πουργν τ ποον χει ενε τυπικν χι μόνον διότι ποχρεοται ταχέως ν καλέσ ες κλογς τν λαόν, λλ κα διότι τ στορικ προηγούμενα πείθουν, τι συχν χρσις τοιούτου δικαιώματος θ προκάλει πολλν δυσπιστίαν κα δυσαρέσκειαν ες τν δμον. κ τούτου κα μέγας γν δι πλείστων θυσιν τν γετν τν κομμάτων πρς συντήρησιν ατν. πολιτικ φερεν ες κρίσιμον σημεον τν λλάδα, βραδέως δ νεγνωρίσθη π τς  νηφούσης μερίδος τς Κοινς γνώμης, τι α λευθερίαι δν δίδονται λλ κατακτνται. (Σμ. Θυσίες τῶν ἡγετῶν τῶν κομμάτων πρὸς συντήρησιν αὐτῶν;;; Γίνονταν αὐτὰ στὴν Ἑλλάδα; Τστστσ ντροπή! Νὰ μὴν χρηματίζονται οἱ πολιτικοί; Νὰ μὴν βγάζουν κρυφά τὰ χρήματά τους εἰς τὰς Ἐλβετίας; Πῶς ζοῦσαν τότε;)

***

   Ἡ πρωτεύουσα τς λλάδος ενε καλλιτέρα πόλις τς νατολς λλ θ το πάντοτε καλλιτέρα ἐὰν πρχε μμα ρχοντος κατ τν γερμανικν παροιμίαν. Οτε τ Παρίσι, οτε τ Λονδνον, οτε τ Βερολνον θ σαν πως ενε σήμερον ἐὰν πέκτασις κα ξωραϊσμός των φήνοντο ες τν τύχην. πάρχει ες τς θήνας σχέδιον πόλεως, λλ’ σύνταξίς του γινε  κα μεινεν καδημαϊκή. Δν πάρχει ες τν δμον πιτροπ το ξωραϊσμο κα πιτροπ το σχεδίου κα ενε λως τυχαία κατ ταύτην κείνην τν διεύθυνσιν πέκτασις τς πόλεως. λλ τ ζήτημα τς πεκτάσεως κατ ταύτην κείνην τν διεύθυνσιν, δίως δι πόλιν ς α θναι, πέχουσαν μόλις πέντε ως ξ χιλιόμετρα τς θαλάσσης, σχετίζεται μ τ μέλλον τς πόλεως κα δν ενε ζήτημα γιεινς μόνον, λλ’ ατ τοτο πολιτικς. Τ Βερολνον λαβε τν πρς βορρν πέκτασιν, διότι Κυβέρνησις σύστησεν ες τ μέρος τοτο δημόσια καταστήματα κα νάγκασε τν δμον ν τ ξωραΐσ.
Κα μως α θναι κα ς κ τς στορίας κα ς κ τς γεωγραφικς θέσεως χουν μέλλον κα τν ταχυτέραν νάπτυξίν των μπορε ν ποβοηθήσ σημαντικς ρχή. λλ’ ο θηναοι κτίζουν τ σπίτια των πως τ πετειν το ορανο τς φωλεάς των. 

***

   Δι τν ποικιλίαν τν πεισοδίων κα τν ντυπώσεών μου ξ λλάδος πεσκέφθην κα τ λληνικ δικαστήρια (Σμ. Ὢχ...!)ς μάρτυς δι μίαν κλοπν ποία γεινεν ες τ ξενοδοχεόν μου. Τ κλητήριόν μου ριζε τν 9ην πρωινν ραν. Μετέβην λεπτά τινα νωρίτερον. Ματαία πρόβλεψις. μεινα λον τ πρω χωρς ν ξετασθ. Μ προσεκάλεσαν τ πόγευμα ες τς 3, ξέτασίς μου μως μόλις τν 5ην ραν γεινεν. χασα πέντε ρας ες τ δικαστήριον. Κανες δν θεώρησε τ πργμα παράδοξον. Πόσον παιτητικ Δικαιοσύνη ες τν λλάδα κα πόσον φθηνς χρόνος! (Σμ. Γιὰ 5 ὣρες μόνο μιλᾶς; Ἐδῶ μία ὑπόθεσις ἀναβάλλεται πολλάκις!)Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ holargos.blogspot.com
Ἡ ἐφημερὶς εἶναι ἀπὸ τὴν ψηφιοθήκη τοῦ Α.Π.Θ.


4 σχόλια:

 1. "Οἱ Ἕλληνες εἶνε καλοὶ οἰκοκυραῖοι, ἀλλὰ δὲν εἶνε καλοὶ πολιτικοί." Με κάλυψε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πραγματικά... μέσα ἀπὸ τὸ παρελθὸν κατανοοῦμε τὸ παρὸν καὶ ἀρματωνόμαστε γιὰ τὸ μέλλον! "Ἂλλοι καιροὶ τώρα" θὰ ἀναφωνήσουν μερικοί. Ἀλλὰ ἡ ἀνθρώπινη φύση δὲν ἀλλάζει, οὒτε οἱ βλέψεις, οὒτε οἱ τακτικές! Μιὰ ζωὴ τὰ ἲδια λάθη κάνουμε! Ἂς προσέχαμε! :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εντύπωση προκαλεί ότι από εποχής Βυζαντίου οι "Ρωμιοί" εκτός από το ότι θαυμάζοντο για πολλές αρετές τους πάντα κατηγορούνταν για φιλοκέρδεια, εκμετάλλευση και ηγεμονικότητα. Η δικομανία άλλωστε χλευαζόταν ήδη από εποχής Αριστοφάνη. Θα βρω τα σχετικά εδάφια για τεκμηρίωση. Αναρωτιέμαι αν σχετίζεται με το dna της φυλής μας ή αν είναι κληροδοτημένες συνήθειες. Στην πρώτη περίπτωση, όπως είπες, δεν αλλάζει. Αλλά στη δεύτερη μπορούμε να διδάξουμε τους νέους να απέχουν από αυτά τα κακά που μόνο δεινά φέρνουν. :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δὲν μπορῶ νὰ μᾶς προσάψω κάτι ἂσχημο, σὰν Λαό, ἀντιθέτως, μοῦ ἀρέσει ὃπως εἲμαστε! Μὲ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἂσχημα, αὐτοὶ εἲμαστε! Τὸ μόνο ἀπαράδεκτο κατὰ τὴ γνώμη μου, εἶναι οἱ πολιτικὲς μας ἐπιλογές. Καὶ ἐδῶ μπαίνει τὸ μεγάαααλο θέμα τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας... Πάντως βλέπω στὴ νέα γενιὰ πολλὰ καλὰ στοιχεῖα καὶ ἀναθαρρύνομαι :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή