Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

Ὁ Δράκος τῆς Ἁγίας Σοφίας
   Μοῦ ἀρέσει νὰ διαβάζω... Καὶ οἱ ψηφιακὲς βιβλιοθῆκες εἶναι τὰ μέρη ποὺ συχνάζω. Ἀνακαλύπτεις πολλὰ ἐνδιαφέροντα πράγματα:
Ποιὸς Γάλλος πρέσβης π.χ. στὰ μισὰ τοῦ 19ου αἰῶνος κουβάλησε μπαοῦλα μὲ ἀρχαιότητες στὸ Παρίσι... ἣ γιὰ τὰ τεράστια ὀστὰ ἀπὸ δράκους (μαστόδοντα - παλαιοθηρία) ποὺ ἀνακάλυψε ὁ κος Ζυγομαλᾶς στὸ ὄρος Ὄθρυς τῆς Φθιώτιδος! Πραγματικὰ, πολὺ ἐνδιαφέροντα!

Διάβασα λοιπὸν πρὸ ὁλίγου καὶ αὐτὴν τὴν "εἴδηση":Εἰς τὸ Γάνδαυον, πόλιν τοῦ Βελγίου, ὑπάρχει ἀρχαιότης περίφημος, ἀναγομένη εἰς τὴν βυζαντινὴν ἐποχήν. Εἶναι δὲ κολοσσιαῖος ὀρειχάλκινος δράκων, ὅστις παλαιόθεν μὲν εὑρίσκετο ἐπὶ τοῦ θόλου τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἀπὸ δὲ τοῦ 1445 μέχρι τοῦ 1830 ἐστόλιζε τὴν κορυφὴν τοῦ ἀρχαίου πύργου τῆς πόλεως, ὅπου πρόκειται νὰ στηθῇ πάλιν ἐπισκευασθέντος τοῦ πύργου. Τὸν δράκοντα τοῦτον ἥρπασεν ἐπὶ τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σταυροφόρων, ἐν ἔτει 1204, ὁ κόμης Βαλδουΐνος ὁ Η΄, καὶ ἀπέστειλεν εἰς Βρύγον, ὅθεν τὸ 1831 μετεφέρθη εἰς Γάνδαυον· καὶ μετὰ 64 ἔτη ἐτέθη ἐπὶ τοῦ πύργου τῆς πόλεως.
Ἐφημερὶς ΑΘΗΝΑ, ἀρ. φύλ. 2010, 01.09.1853

   Μὴν ἔχοντας ξανακούσει γιὰ τὸν συγκεκριμένο δράκο ἔκανα μία περιήγηση στὸ διαδίκτυο καὶ βρῆκα τὴν ἱστορία τοῦ ὀνόματος τῆς μπύρας Gulden Draak:

Ιστορία

   Η Gulden Draak πήρε το όνομά της από το άγαλμα του Χρυσού Δράκου που βρίσκεται στην κορυφή του πύργου του ρολογιού της Γάνδης. Το άγαλμα αυτό απεικονίζει τη φιγούρα ενός σκάφους των Βίκινγκς και έχει διανύσει μία πολύ μεγάλη διαδρομή, μέσα στους αιώνες, πριν καταλήξει στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Αρχικά, σε μία από τις πρώτες σταυροφορίες (1111 μ.Χ.), ο Χρυσός Δράκος προσφέρθηκε ως δώρο στην πόλη της Κωνσταντινούπολης, από τον Βίκινγκ Νορβηγό βασιλιά Sigrid Magnusson.

   Έναν αιώνα αργότερα, μετά την πτώση της Πόλης από τους Σταυροφόρους (1204 μ.Χ.), ο κόμης της Φλάνδρας Βαλδουίνος Θ΄ -και μετέπειτα Λατίνος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης- αγάπησε τόσο πολύ το άγαλμα αυτό που θεώρησε καλό να το επιστρέψει στην αρχική πατρίδα του, τη Γάνδη. Το 1382 μ.Χ. η Μπρυζ διεκδίκησε -ανεπιτυχώς- το Χρυσό Δράκο από την Γάνδη και μάλιστα με τόσο έντονο τρόπο που στο τέλος ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στις δύο γειτονικές πόλεις, για την κυριότητά του!Ἡ ἱστορία ἐδῶ
Ὁ πύργος τοῦ ρολογιοῦ τῆς Γάνδης Ἐδῶ!
Τὴν ἐφημερίδα τὴν βρῆκα στὴν Ψηφιοθήκη τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας Σοφίας ἐδῶ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου