Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

Μακεδόνες στὰ σκλαβοπάζαρα τῆς Κρήτης
 

   Στὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας διασώζονται μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἀρχεῖα τῶν Κρητῶν συμβολαιογράφων Μανώλη Μπρεσιάνου καὶ Ἀντώνη Μπρεσιάνου γιὰ τὰ ἔτη 1381-1388, στὰ ὁποῖα περιέχονται πολλὰ συμβόλαια ἀγοραπωλησίας αἰχμαλώτων Κιρκασίων, Ταρτάρων, Τούρκων, Ἀλβανῶν, Βουλγάρων καὶ Ἑλλήνων. 

   Τὸ ἀρχεῖο τοῦ Μανώλη Μπρεσιάνου, μελέτησε περίπου τὸ 1933 καὶ ὁ Βούλγαρος καθηγητὴς Ἰβὰν Σακαζώφ, ἀπεσταλμένος γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἀπὸ τὴν κυβέρνησίν του, ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε τὰ πορίσματα τῶν ἐρευνῶν του σὲ βιβλίο γραμμένο στὰ βουλγαρικὰ μὲ γαλλικὴ περίληψη στὸ τέλος. Ὁ Σακαζὼφ περιωρίσθη στὴν ἐξέτασιν τῶν συμβολαιογραφικῶν πράξεων στὶς ὁποῖες ἀναφέρονταν κυρίως αἰχμάλωτοι ἀπὸ τὴν Μακεδονία καὶ ἡ ἔρευνά του εἶναι σὲ μερικὰ σημεῖα ἀνακριβὴς καὶ ἀτελής. Δὲν εἶναι ἀντικειμενικὸς καὶ ἐνῷ παραθέτει ὅλα τὰ συμβόλαια, γίνεται μνεία περὶ αἰχμαλώτων βουλγαρικῆς ἐθνικότητας καὶ ἐπαναλαμβάνει ἐνίοτε τὸ ὄνομα αὐτὸ γιὰ νὰ φαίνεται αὐξημένος ὁ ἀριθμὸς τῶν Βουλγάρων· σὲ ἀρκετοὺς ὅμως Ἓλληνες αἰχμαλώτους, παραλείπει ἐσκεμμένως τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικότητα, ὥστε νὰ ἐξαγάγονται αὐθαίρετα συμπεράσματα ὡς πρὸς τὸν ἐθνολογικὸ χαρακτῆρα τῆς Μακεδονίας κατὰ τὰ τέλη τοῦ ΙΔ’ αἰῶνος…   Ἡ προσπάθεια ἀλλοίωσης στοιχείων δὲν ἔχει ὅρια· μαζί μὲ τὴν προπαγάνδα ἦταν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Βουλγαρίας, προβάλλοντας ἔτσι ἀξιώσεις γιὰ τὴν Μακεδονία· ἀξιώσεις ποὺ εἶχαν τὴν προτροπὴ καὶ τὴν ὑποστήριξη τῆς Ρωσίας...Βιβλιογραφία
«ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ», Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, Β’ Ἒκδοση, Θεσσαλονίκη 2007
Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀπὸ: cultureportal.uop.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου