Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011

Ἑλλήνων Ἰχνη - Ἡ Ἑλλάδα σὲ ὃλον τὸν κόσμο


Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, Βαρθολομαῖος Λάζαρης
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΩΝ ΑΡΙΩΝ (ΓΗΓΕΝΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ.


Κλὶκ στοὺς χᾶρτες γιὰ μέγιστο ἂνοιγμα


   Ὁ Βαρθολομαῖος Χ. Λάζαρης ἦταν πλοιάρχος τοῡ Ε.Ν καὶ στὰ ταξίδια ποὺ ἒκανε, διαπίστωσε τὴν ὑπαρξη χιλιάδων ἑλληνικῶν τοπωνυμίων, σὲ ὃλη τὴ γῆ. Μέ τὰ στοιχεῖα ποὺ παραθέτει στὸ βιβλίο του, ξεφεύγουμε ἀπὸ τὰ στενὰ ὃρια τῆς ὑπάρχουσας ἱστορίας καὶ ἀκολουθοῦμε τοὺς προγόνους μας σὲ διαδρομὲς καὶ σὲ ἀποικίες τους, σὲ ὃλη τὴ γῆ.«Εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Μισσισσιππῆ (Mississippi 33 μοῖρες 26Β/088μοῖρες 47Δ), ζοῦν φυλὲς ποὺ ἒχουν διαφορετικὸ πολιτισμὸ καὶ φυσιογνωμικὰ χαρακτηριστικὰ ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους, καὶ εἶναι καταχωρισμένες εἰς τὰ ἐπίσημα ἀρχεῖα τῶν ΗΠΑ ὡς "Greeks"».

   Ἡ διάσημη ἀρχαιολόγος-Ἐρευνήτρια Henriette Mertz, εἰς τὸ βιβλίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ἀναφέρει:
1. « Μὲ τὸν χαλκὸ ποὺ ἒπαιρναν οἱ Ἑλληνες τὸ 2000-1000 π.χ. ἀπὸ τὸ Lake Superior τῆς Ἀμερικῆς ἒκαναν τὸ θησαυρὸ τοῦ Ἀτρέως, ποὺ βρῆκε ὁ Σλῆμαν εἰς τὶς Μυκῆνες καὶ τὸν Ὀρχομενό».
2. «Ἡ ἐπιστημονικὴ ἀποστολὴ Thomas ἀνεκάλυψε εἰς τὴν περιοχὴ Tennessee τῆς Ἀμερικῆς, τοὺς κύκλους, τὶς γέφυρες καὶ τοὺς τοίχους ποὺ περιγράφει ὁ Πλάτων εἰς τὸν διάλογό του ΚΡΙΤΙΑΣ».

Ὅπως διαβάζουμε στὸ ὀπισθόφυλλο:

«Τὸ βιβλίο ἀπαρτίζεται ἀπὸ τρία κυρίως μέρη: 
Τὸ Α΄ΜΕΡΟΣ ἀφορᾶ στὴν ἀπροκάλυπτη γνώμη ἐπιφανῶν γνωστῶν τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ προσωπικοτήτων τῆς ἀνθρωπότητος, γιὰ τοὺςἛλληνες, τὸν πολιτισμό τους καὶ τὴν ἀνεξαργύρωτη προσφορά τους.
Εἶναι ἐνημερωτικὸ γιὰ τοὺς λόγῳ ἀγνοίαςἢ προπαγάνδας παρασυρμένους μακράν τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ ἀποστομωτικὸ γιὰ τοὺς ἀντιστρατευομένους τὴν ἱστορική ἀλήθεια.
Ὑπάρχουν ἐπίσης ἐκ προοιμίου οἱ ἀπαντήσεις ἐκπεφρασμένες ἀπό ἀνιδιοτελεῖς σοφοὺς εἰς τὶς τυχὸν ἀπορίες ποὺ θὰ προκύψουν κατὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου. 
Τὸ Β΄ΜΕΡΟΣ περιέχει γνώσεις προερχόμενες ἀπὸ ἐπιτόπιες διαπιστώσεις τοῦ συγγραφέως ἀλλὰ καὶ ἀπό μελέτες ἑλληνοψύχων ἱστορικῶν, ἐρευνητῶν, συγγραφέων, διατυπωμένες σὲ βιβλία, περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες, ἀλληλοεπιβεβαιούμενες καὶ ταξινομημένες κατὰ περιοχές, ὅλες σημαντικὲς συνιστῶσες ποὺ καταλήγουν σὲ μία καὶ μόνη συνισταμένη, ὅλες κομμάτια ἑνὸς ἀπίστευτου ψηφιδωτοῦ. 
Εἰς τὸ Γ΄ ΜΕΡΟΣ ἔχουν συγκεντρωθεῖ τὰ ἑλληνικὰ καὶ ἑλληνογενῆ τοπωνύμια ποὺ σήμερα εὐρίσκονται διάσπαρτα καὶ κοσμοῦν ὁλόκληρο τὸν πλανήτη. Γιὰ τὸ κάθε ἕνα ἀναγράφονται: ἡ χώρα στὴν ὁποία εὐρίσκεται, τὸ σύνηθες ὄνομα (τῶν χαρτῶν, τὸ ἑλληνικό (ἀρχικό), καθῶς καὶ οἱ γεωγραφικὲς συντεταγμένες.
Ἐπίσης ἔχουν καταρτισθεῖ 10 χάρτες ποὺ καλύπτουν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Ὑδρογείου, ὅπου ὅμως ἔχουν καταγραφεῖ μόνον τὰ τοπωνύμια διὰ τὰ ὁποῖα ὑπῆρχε χῶρος.
Ἀπὸ τὰ τοπωνύμια αὐτά, ἄλλα εἶναι πανάρχαια (ἀναφερόμενα στὴν βιβλιογραφία) ἀποδεικνύοντας τὴν παγκόσμια ἐκπολιτιστικὴ ἐξάπλωση καὶ προσφορὰ τῶν πανάρχαιων προγόνων μας, καὶ ἄλλα σύγχρονα, ποὺ ὅμως ἐκφράζουν ἀναμφισβήτητα τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν ἀποδοχή του, ἐκ μέρους τῶν φιλελλήνων ποὺ τὰ καθιέρωσαν. 
Τέλος, στὸ βιβλίο αὐτὸ ἐκφράζεται ὁ θαυμασμὸς γιὰ τοὺς ἠμιθέους πατέρες τοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ὁ ψόγος καὶ ἀποτροπιασμὸς γιὰ ἐκείνους ποὺ μὲ διάφορα εὔπεπτα προσχήματα καὶ δόλιες κοσμοθεωρίες εἰσαγωγῆς στὴν πατρίδα τῆς σοφίας, προσπαθοῦν νὰ ἐξουδετερώσουν ἢ νὰ ὑποβαθμίσουν τὸν πραγματικὸ ἀξεπέραστο πολιτισμὸ ποὺ πρῶτος καθιέρωσε καὶ ἰεράρχησε ἀξίες καὶ ἐκφράσθηκε μὲ πνευματικὰ ἐπιτεύγματα σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, χωρὶς ποτὲ νὰ βλάψῃ θανάσιμα τὴν μητέρα Φύση, ὅπως ἡ ἀλόγιστη καταστροφικὴ χρήση τῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων, ποὺ στόχο ἒχουν μόνο τὸν ὑλικὸ πλοῦτο, ἀνεξαρτήτως συνεπειῶν.»


Οἱ χᾶρτες τοῦ κ. Λάζαρη, μὲ τὰ ἑλληνικὰ τοπωνύμια σὲ ὃλη τὴ Γῆ, καθῶς καὶ τὰ τοπωνύμια σὲ ἑλληνική-ἀγλική μὲ τὶς ἀκριβεῖς συντεταγμένες: ἐδῶ!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου